PROGRAM NAUCZANIA
dla klas gimnazjalnych I-III
o profilu sportowym
dyscyplina: piłka siatkowa


Wstęp
Wprowadzona w 1999 roku reforma systemu edukacji zmieniła w istotny sposób system zarządzania oświatą. Niezależne od władz centralnych stało się programowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie programu nauczania stał się nauczyciel. Autonomia, jaką posiadły szkoły spowodowała, że nauczyciel stał się głównym twórcą i realizatorem programu nauczania. Inspiracją do stworzenia klas o profilu sportowym, z autorskim programem nauczania stała się pasja i zamiłowania do sportu mojej żony i moja, a w szczególności do jednej z dyscyplin, mianowicie piłki siatkowej. Sądzę, że wiedza poparta doświadczeniem nabytym w wyniku wieloletniej pracy w charakterze nauczyciela wf, a także jako trenera zespołów klubowych upoważnia mnie do próby skonstruowania programu autorskiego. Od najmłodszych lat wraz z żoną, która jest współtwórczynią tego programu uprawialiśmy tę dyscyplinę sportu. Jako zawodniczka żona uprawiała tą dyscyplinę w zespołach: Sari Żory, Azoty Chorzów, Metal Kluczbork, Aftyka Niemodlin. Ja natomiast jako zawodnik uprawiałem tą dyscyplinę w KKS Kluczbork oraz w AZS AWF Wrocław. Oboje wraz z żoną jesteśmy absolwentami AWF we Wrocławiu, posiadamy kwalifikacje trenerskie. Biorąc udział w szkoleniach trenerskich organizowanych przez PZPS, które prowadzone przez wybitnych praktyków i teoretyków tej dyscypliny (A.Skiba Spała 1993, I. Mazur Warszawa 1995, J.Tracz Głuchołazy 1999, J. Ryś, E. Superlak, J Wołyniec Opole 2000), i dodatkowo wzbogacają nasz warsztat pracy trenerskiej. W latach 1988-1990 trenowałem zespół AZS AWF Wrocław. W roku 1990, po ukończeniu studiów, rozpocząłem pracę w L.O. Kluczbork. W latach 1991-1994 prowadziłem występujący w drugiej lidze zespół Metal Kluczbork, a w latach 1995-1996 zespół Aftyki Niemodlin. Od 1998 prowadzę zespół MOS.LO. Kluczbork. Chęć stworzenia bezpośredniego zaplecza dla zespołu występującego w rozgrywkach ligowych a także próba wyjścia naprzeciw oczekiwaniom kluczborskiej młodzieży a przynajmniej tej żeńskiej części, która oprócz grup pływackich nie posiada alternatywy dla uprawiania sportu zdopingowała mnie do stworzenia klas sportowych o profilu piłka siatkowa. Tradycje siatkarskie i oczekiwania kibiców w stosunku do tej dyscypliny są natomiast w Kluczborku duże. Wielu siatkarzy występujących w reprezentacji Polski pochodzi z Kluczborka. Baza szkoleniowa jest dostateczna a po budowie hali widowiskowo-sportowej, której termin oddania planuje się na wrzesień 2002 roku będzie bardzo dobra. Obecnie dysponujemy halą sportową o wymiarach 20-10 m małą salką do ćwiczeń gimnastyki korekcyjnej a także salką, w której planujemy utworzenie siłowni. Wokół sali dysponujemy terenem, na którym znajduje się pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, boisko do piłki ręcznej siatkówki plażowej oraz bieżnię z terenem rekreacyjnym. Baza dydaktyczna szkoły jest nowoczesna wyposażona między innymi w dwie pracownie komputerowe, które posiadają stałe łącza internetowe, dające możliwość kontaktowania się z całym światem. Posiadamy też młodą, ambitną, i wspaniała kadrę nauczycielską, której trud i poświęcenie , także wiedza, zaowocowała w postaci bardzo wysokiej pozycji w rankingu ogólnopolskim szkół średnich. Czyni to szkołę atrakcyjna dla uczniów i ich rodziców. W klasach sportowych zajęcia będą odbywały się w wymiarze 6 godzin tygodniowo + 4 godzin zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia te będą integralną częścią planu dydaktycznego. Cykl szkoleniowy rozpocznie się w pierwszej klasie gimnazjum będzie trwać trzy lata. Perspektywicznie myślimy tez o stworzeniu klas sportowych w liceum ogólnokształcącym. Myślę,że utworzenie klas o profilu sportowym jest najlepszą z punktu widzenia społecznego formą spędzenia czasu wolnego i przez młodzież w trakcie szkolenia będziemy starali się zwracać uwagę nie tylko na zdobycie umiejętności sportowych, lecz przede wszystkim na kształtowanie cech osobowości, rozwój intelektualny emocjonalny i społeczny ucznia. Pragniemy wykształcić człowieka zdrowego, wszechstronnie rozwiniętego, umiejącego odróżnić postawy ogólnie akceptowane od niepożądanych. Z moich wieloletnich doświadczeń jako nauczyciela i trenera wynika że te z zawodniczek, które były najlepszymi w sporcie, osiągnęły także sukces zawodowy. W chwili obecnej trenowane przeze mnie uczennice zespołu MOS.LO Kluczbork są czołowymi uczennicami szkoły. Uczęszczanie do klas sportowych dostarcza także w związku z obozami i wyjazdami na mecze także wielu wrażeń innych niż sportowe. Uczy odpowiedzialności sumienności i umiejętności współżycia w grupie. Realizacja programu autorskiego nie byłaby możliwa bez wielkiej pomocy i życzliwości dyrekcji szkoły a w szczególności jej dyrektora niegdyś wielkiego sportowca mgr inż. Jarosława Kielara, któremu w tym miejscu chcę za wszystko podziękować za przychylność dla naszych działań.

Charakterystyka programu
Program nauczania opracowaliśmy z zakresu piłki siatkowej dla wszystkich klas gimnazjalnych. Obszarem oddziaływania będzie określona klasa gimnazjalna, która będzie poddawana częstej ocenie zamierzonych efektów pedagogicznych oraz eksperymentów pedagogiczno-wychowawczych, poprzez stosowanie określonych dla poszczególnych etapów szkolenia prób testowych i zadań kontrolno-oceniających. Autorski program nauczania będzie kompleksowym programem złożonym z programu minimum, realizowanym w ilości dwóch godzin tygodniowo oraz autorskiego programu, z zakresu piłki siatkowej, realizowanym w ilości 4 godzin tygodniowo. Autorski program przedstawiony zostanie w formie inwentarza, czyli spisu, wykazu treści, przeznaczonych do zrealizowania. Proces przyswajania wiedzy i umiejętności, przez ucznia opierać się będzie na modelu analitycznym, w którym preferowana jest wiedza encyklopedyczna, a w wychowaniu fizycznym wiedza i umiejętności uznane za niezbędne w przygotowaniu ucznia do aktywnego życia przyszłości. Model hermeneutyczny polega na tym, iż wiedzę i umiejętności zdobywa się podczas działania i współdziałania w grupie i z nauczycielem. Autorski program nauczania zawiera rozkład godzinowy w aspekcie techniki, taktyki i motoryki w odniesieniu dla poszczególnych grup szkoleniowych. Biorąc pod uwagę całokształt mojej dotychczasowej pracy w charakterze nauczyciela i trenera wydaje mi się, iż zaproponowany program będzie pełnym pod względem merytorycznym, a także w pełni będzie odnosił się do istniejących trendów szkoleniowych istniejących w piłce siatkowej. Mam nadzieję, że dla uczennic uprawiających te dyscyplinę sportu w klasach o profilu sportowym ten etap będzie etapem wstępnym dla osiągnięcia w przyszłości mistrzostwa sportowego.

Autorzy:
mgr Renata Ząbczyk-Łysiak
mgr Mariusz Łysiak


Szczegółowy rozkład materiału
Klasa I - semestr 1

rozklad_ps.zip - 13,9 KB